Alfa Mannosidoz için mevcut Spesifik Tedavi

Hematopoetik kök hücre nakli (HSCT)1

Tedavi gerekçesi: Bu durumda tüm hücreler a-mannosidaz aktivitesinden yoksundur. Bu ortamda HSCT’nin mantığı, enzim üreten donör hücrelerin konak dokuları yeniden doldurması ve enzimi yakındaki enzim eksikliği olan konak hücrelere aktarmasıdır.

HSCT’den elde edilen sonuçlar, tedavinin nörobilişsel etkisine ilişkin karışık raporlarla birlikte değişken olarak rapor edilmiştir.2,3


Bir dizi yayınlanmamış HSCT gerçekleştirilmiştir. 4 Bununla birlikte 2004 yılında prosedür uygulanan 3 ila 23 yaşları arasındaki dört hasta için sonuçlar yayınlanmıştır ki bu hastaların zihinsel işlev, uyum becerileri ve sözel becerilerdeki iyileşme ile stabilize olduğunu düşündürmektedir. (bazıları yalnızca konuşma frekansları için işitmede iyileştirmeler içerir).5


HSCT’nin olası yararları, morbidite ve mortalite açısından genel riskine karşı tartılmalıdır. 6 Yararları, hastalığın daha fazla ilerlememiş olduğu genç hastalarda daha fazladır.7 8


Nakile bağlı komplikasyonlar yaşlı hastalarda daha sık ve şiddetlidir, bu da HSCT’nin daha çok yaşamın ilk yıllarında bir seçenek olduğu anlamına gelir. Bu, etkilenen hastaların erken tanımlanmasını kritik hale getirir.9

Enzim Replasman Tedavisi

Enzim replasman tedavisi (ERT) birkaç lizozomal depo hastalığında terapötik bir alternatiftir.10


Avrupa Birliği’nde bir ERT alfa mannosidozun tedavisi için onay almıştır.11

 1. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 2. Borgwardt L, Lund AM, Dali CI. Alpha-mannosidosis – a review of genetic, clinical findings and options for treatment. Pediatr Endocrinol Rev 2014;12 Suppl 1:185-91
 3. Will A, Cooper A, Hatton C et al. Bone marrow transplantation in the treatment of alpha-mannosidosis. Arch Dis Child 1987;62:1044-1049
 4. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 5. Grewal SS, Shapiro EG, Krivit W et al. Effective treatment of alpha-mannosidosis by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Pediatr 2004;144:569-573
 6. Grewal SS, Shapiro EG, Krivit W et al. Effective treatment of alpha-mannosidosis by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Pediatr 2004;144:569-573
 7. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 8. Grewal SS, Shapiro EG, Krivit W et al. Effective treatment of alpha-mannosidosis by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Pediatr 2004;144:569-573
 9. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 10. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 11. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003922/human_med_002231.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Bu web sitesindeki bilgiler sadece alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler, aile doktorunuzun veya diğer sağlık uzmanınızın tavsiyeleri yerine kullanılmamalıdır. Eğer şüpheniz varsa, lütfen tavsiye için doktorunuza başvurunuz. Bu internet sitesi, Chiesi Pharmaceuticals tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesi, sağlık uzmanlarına ve genel halka alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi sağlamak için endüstri standartlarına ve yasal standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Chiesi Pharmaceuticals, doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için her makul çabayı göstermektedir. Ancak, bu sitende verilen bilgiler ayrıntılı değildir.