Gizlilik Politikası

Sayın kullanıcı,

Bu gizlilik duyurusu Chiesi Farmaceutici S.p.A.  (“Chiesi“) tarafından AB Yönetmeliği 679/2016 (bundan sonra “GDPR“) hükümleri uyarınca size şu web sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermek için sağlanmıştır: www.alphamannosidosis.com

Web sitesine eriştiklerinde ve burada gezindiklerinde kullanıcılarla ilgili herhangi bir kişisel veri işlenmeyecektir.

Bu siteyi çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, iletilmeleri internet iletişim protokollerinin kullanılmasının gereği olan bazı kişisel verileri normal çalışmaları sırasında toplarlar.

Bu bilgi tanımlanmış veri sahipleriyle ilişkilendirmek üzere toplanmaz ama işletimle ilgili tabiatları nedeniyle üçüncü tarafların tuttuğu verilerle ilişkilendirme ve işleme yoluyla kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilirler.

Bu veri kategorisinde veri sahipleri tarafından web sitesine bağlanmak için kullanılan bilgisayarların IP adresi veya bölge adı, URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) adresi, istek zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, cevaben alınan dosyanın büyüklüğü, sunucudan yanıtın durumunu belirten sayısal kod (başarılı, hata, vs.) ve işletim sistemi ve kullanıcının IT ortamıyla ilgili diğer parametreler vardır.

Bu veriler sadece site kullanımı hakkında isimsiz istatistiksel bilgiler elde etmek ve uygun çalışmayı kontrol etmek için kullanılır ve mevcut yasaların gerektirdiği minimum süre boyunca tutulur.

Bu veriler daha sonra siteye karşı bilgisayar suçları işlenmesi durumunda yükümlülüğü değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu sitede zaman içinde belirtilen adreslere e-posta gönderme şeklinde isteğe bağlı, açık ve istemli davranışlar, sonrasında isteklere yanıt vermek için gönderenin adresinin ve ayrıca burada bildirilen herhangi bir kişisel verinin alınmasını içerir. Hassas ve akli verilerin işlenmesi hariç tutulur ve bunlar kullanıcı tarafından sağlanmışsa silinecektir.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. GDPR madde 37 uyarınca bir Veri Koruma Görevlisi atamıştır ve bu kişiye dpoit@chiesi.com adresiyle ulaşılabilir.

Bu web sitesindeki bilgiler sadece alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler, aile doktorunuzun veya diğer sağlık uzmanınızın tavsiyeleri yerine kullanılmamalıdır. Eğer şüpheniz varsa, lütfen tavsiye için doktorunuza başvurunuz. Bu internet sitesi, Chiesi Pharmaceuticals tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesi, sağlık uzmanlarına ve genel halka alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi sağlamak için endüstri standartlarına ve yasal standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Chiesi Pharmaceuticals, doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için her makul çabayı göstermektedir. Ancak, bu sitende verilen bilgiler ayrıntılı değildir.