Gizlilik Politikası

Sayın kullanıcı,

Bu sayfada, 2016/679 (AB) Yönetmeliğinin (ayrıca “GDPR”) 4. Maddesi uyarınca veri denetleyicisi Chiesi Farmaceutici S.p.A., web sitesinin www.alphamannosidosis.com web sayfasını ziyaret edein kişilerin kişisel verilerin işlenmesi için hüküm ve prosedürler hakkında sizi bilgilendirmek ister.   

Kullanıcılara ilişkin hiçbir kişisel veri, web sitesine eriştiklerinde ve sitede gezindiklerinde işlenmeyecektir.

Bu siteyi çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları sırasında, iletimi İnternet iletişim protokollerinin kullanımında zımnen olan bazı kişisel verileri elde eder.
Bu, ilgili kişilerle ilişkilendirilmek üzere toplanmayan bilgilerdir. ancak doğası gereği üçüncü taraflarca tutulan verilerin işlenmesi ve bunlarla ilişkilendirilmesi yoluyla kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilen taraflar.
Bu veri kategorisi, kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayarların IP adreslerini veya alan adlarını içerir. siteye bağlanan kullanıcılar, URI (Uniform Resource Identifier) ​​adresleri, isteğin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sitenin durumunu gösteren sayısal kod. sunucudan yanıt (başarılı, hata vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.
Bu veriler yalnızca anonimlik elde etmek amacıyla kullanılır. sitenin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgiler ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği minimum süre boyunca korunur.
Bu veriler, siteye karşı varsayımsal bilgisayar suçlarında sorumluluk oluşturmak için kullanılabilir.

İsteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak bu sitede belirtilen adreslere elektronik posta gönderme eylemi, taleplere cevap vermek için gerekli olan gönderici adresinin ve girilen diğer kişisel verilerin sonradan edinilmesini gerektirir. Hassas ve adli verilerin işlenmesi hariç tutulur ve kullanıcı tarafından sağlanırsa iptal edilir.

Chiesi Farmaceutici S.p.A., GDPR’nin 37. Maddesi uyarınca, dpoit@chiesi.com e-posta adresinden ulaşılabilecek bir Veri koruma Görevlisi atamıştır.

Bu web sitesindeki bilgiler sadece alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler, aile doktorunuzun veya diğer sağlık uzmanınızın tavsiyeleri yerine kullanılmamalıdır. Eğer şüpheniz varsa, lütfen tavsiye için doktorunuza başvurunuz. Bu internet sitesi, Chiesi Pharmaceuticals tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesi, sağlık uzmanlarına ve genel halka alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi sağlamak için endüstri standartlarına ve yasal standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Chiesi Pharmaceuticals, doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için her makul çabayı göstermektedir. Ancak, bu sitende verilen bilgiler ayrıntılı değildir.