Επιπτώσεις της ασθένειας

Η Άλφα-Μαννοσίδωση είναι μια εφ’ όρου ζωής πολυσυστημική προοδευτική ασθένεια που προκαλεί νευρομυική και σκελετική επιδείνωση σε βάθος δεκαετιών.1

Η ποιότητα ζωής του ασθενούς επηρεάζεται σημαντικά από την πρόοδο της ασθένειας, η οποία εκδηλώνεται και εξελίσσεται σε όλες τις ηλικίες. Παρατηρείται σταδιακή επιδείνωση σε διάφορους τομείς, όπως η αντοχή, η κινητικότητα, το αναπνευστικό σύστημα και η νευρογνωστική ανάπτυξη.2 3

Κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής, ένα παιδί που πάσχει από την ασθένεια μπορεί να προσβάλλεται τακτικά από λοιμώξεις, να παρουσιάζει προβλήματα ακοής, ιδιόμορφα χαρακτηριστικά προσώπου και αναπτυξιακή καθυστέρηση.4

Κατά τις επόμενες δεκαετίες της ζωής, ένας ενήλικας μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κίνηση, όπως προβλήματα στις αρθρώσεις, οίδημα, ασταθές βάδισμα και μυική αδυναμία.5

Δεν υπάρχει σαφής μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πάθηση.6
Γενικά παρατηρούνται βραδεία εξελισσόμενες νευρομυικές και οστικές μεταβολές σε βάθος δεκαετιών. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς ή ψυχιατρικές διαταραχές7 8

Η ανεξάρτητη διαβίωση θα είναι δύσκολη και οι ασθενείς με Άλφα-Μαννοσίδωση μπορεί να βιώσουν κοινωνική απομόνωση και, κατά τα τελευταία στάδια της ασθένειας, ενδέχεται να καθηλωθούν σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς δεν μπορούν πλέον να βαδίσουν χωρίς βοήθεια.9 Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των φροντιστών και των μελών της οικογένειας.10 11

 1. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 2. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 3. Borgwardt L, Lund AM, Dali CI. Alpha-mannosidosis – a review of genetic, clinical findings and options for treatment. Pediatr Endocrinol Rev 2014;12 Suppl 1:185-91
 4. Beck M Olsen KJ, Wraith JE et al. Natural history of alpha-mannosidosis: a longitudinal study. Orphanet J Rare Dis 2013;8:88
 5. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 6. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 7. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 8. Beck M Olsen KJ, Wraith JE et al. Natural history of alpha-mannosidosis: a longitudinal study. Orphanet J Rare Dis 2013;8:88
 9. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 10. Malm D & Nilssen ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
 11. Borgwardt L, Lund AM, Dali CI. Alpha-mannosidosis – a review of genetic, clinical findings and options for treatment. Pediatr Endocrinol Rev 2014;12 Suppl 1:185-91

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Άλφα-Μαννοσίδωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των συμβουλών του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Chiesi Farmaceutici. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα νομικά και βιομηχανικά πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα της Άλφα-Μαννοσίδωσης. Η Chiesi Farmaceutici καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαγάγει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι πλήρεις.