Διαχείριση της ασθένειας

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει θεραπεία για την Άλφα-Μαννοσίδωση, και η αγωγή συχνά περιορίζεται στην αντιμετώπιση και τον έλεγχο των συμπτωμάτων.1

Συστάσεις για τη διαχείριση των συμπτωμάτων

Ακολουθείται προληπτική προσέγγιση για την αποτροπή εμφανιζόμενων επιλοκών και διενεργείται ενδελεχής κλινική εξέταση κατά την αρχική διάγνωση.2

Μάθετε περισσότερα

Eπιλογές εξειδικευμένης διαχείρισης

Το σκεπτικό της θεραπείας: στη συγκεκριμένη πάθηση, δεν υπάρχει δραστηριότητα της άλφα-μαννοσιδάσης σε κανένα κύτταρο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCT) στο πλαίσιο αυτό, τα κύτταρα του δωρητή που παράγουν ένζυμα εποικίζουν τους ιστικούς υποδοχείς και μεταφέρουν το ένζυμο στους παρακείμενους κυτταρικούς υποδοχείς που παρουσιάζουν ανεπάρκεια του ενζύμου.

Μάθετε περισσότερα
  1. Malm D & Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  2. Malm D & Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Άλφα-Μαννοσίδωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των συμβουλών του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Chiesi Farmaceutici. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα νομικά και βιομηχανικά πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα της Άλφα-Μαννοσίδωσης. Η Chiesi Farmaceutici καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαγάγει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι πλήρεις.