Πολιτική απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη,

Στη σελίδα αυτή, η Chiesi Farmaceutici S.p.A., ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (γνωστός ως ΓΚΠΔ), επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες του ιστοτόπου www.alphamannosidosis.com όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που τον επισκέπτονται.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση και περιηγούνται στον ιστότοπο δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα υπολογιστικά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστοτόπου αποκτούν, στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η διαβίβαση των οποίων προβλέπεται για τη χρήση των διαδικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες δεν συλλέγονται με σκοπό να συσχετιστούν με συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη, όμως, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω επεξεργασίας και συσχετίσεων με δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή τρίτων.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα χώρου των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων), ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον εξυπηρετητή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απόκριση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση απόκρισης του εξυπηρετητή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.), και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον ΤΠ του χρήστη.
Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας, και τηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.<br/>Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγκληματικών ενεργειών εναντίον του ιστοτόπου.

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι αναγκαία για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και όσων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρούνται. Η επεξεργασία ευαίσθητων και δικαστικών δεδομένων απαγορεύεται και, σε περίπτωση που τέτοια δεδομένα παρασχεθούν από τον χρήστη, ακυρώνονται.

Η Chiesi Farmaceutici S.p.A. έχει οριστεί υπευθύνη προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ και μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpoit@chiesi.com

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Άλφα-Μαννοσίδωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των συμβουλών του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Chiesi Farmaceutici. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα νομικά και βιομηχανικά πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα της Άλφα-Μαννοσίδωσης. Η Chiesi Farmaceutici καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαγάγει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι πλήρεις.