Tanı Yolu

Alfa Mannosidoz tanısı şüphesi, çoklu semptomatik bir sunumun karakteristik bulgularının tanımlanmasına, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye, ayrıntılı bir hasta öyküsüne ve aşağıda açıklanan tanı testlerinin sonuçlarına dayanarak ortaya çıkar:

İdrarda Oligosakkaritler

İdrardaki mannozdan zengin oligosakkarit konsantrasyonları ölçülerek bir ön araştırma yapılabilir. Mannozdan zengin oligosakkaritlerin yüksek idrar sekresyonu düşündürücüdür, ancak tanısal değildir.1

Asit alfa mannosidaz aktivitesi

Teşhis, diğer çekirdekli hücrelerin lökositlerindeki kalıntı alfa-mannosidaz aktivitesinin bir florometrik tahlil yoluyla ölçülmesiyle doğrulanır.2 Bu, genetik testle birlikte en güvenilir tanı yöntemidir.

Genetik test

Hastalığa neden olan mutasyonların tanımlanması periferik kan hücrelerinden alınan DNA’daki, 24 MAN2B1 eksonunun polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) amplifikasyonu ve ardından DNA sekanslaması ile gerçekleştirilir.3

Periferik kan muayenesi

Işık mikroskobu veya transmisyon elektron mikroskobu (TEM), etkilenen bireylerin çoğunda kemik iliği yaymalarında vakuolleri ve periferik kandaki lenfositleri gösterir4E. Vakuollerin mikroskopi ile saptanması yararlı bir tarama testi olmasına rağmen, α-mannosidozdan şüphelenildiğinde ek araştırmalar gereklidir.4E

Tanı Algoritması

Yakın zamanda uluslararası bir uzmanlar grubu tarafından alfa mannosidoz için bir tanı algoritması önerilmiştir. Alfa-mannosidoz tanı algoritmaları için biri ≤10 yaşındaki hastalar ve diğeri>10 yaşındaki hastalar için olmak üzere iki öneri geliştirilmiştir. Daha genç hastalarda, işitme bozukluğu ve/veya konuşma gecikmesi, klinisyeni daha fazla tanısal ipucu sağlayabilecek ek semptomlar aramaya sevk etmesi gereken başlıca semptomlardır. Daha yaşlı hastaların farklı klinik sunumları vardır ve zihinsel gerilik ve motor bozukluğun ilerlemesi ve/veya psikiyatrik belirtilerin varlığı klinisyeni diğer semptomları değerlendirmeye sevk etmelidir5A.

10 yaş ve altı hastalar için algoritma6X

10 yaş ve altındaki hastalarda, işitme bozukluğu ve/veya konuşma gecikmesinin varlığı alfa-mannosidoz aramak için ana motivasyondur. İşitme bozukluğunun veya konuşma gecikmesinin varlığı, klinisyeni ek semptomlar için kanıt aramaya yönlendirmelidir. Bu ek semptomlar belirlenmezse, ek izleme yapılabilir veya hekimin takdirine bağlı olarak hastalar ek testler için bir metabolik merkeze sevk edilebilir.

Hem genç hem de yaşlı hastalarda, hastalık şüphesi üzerine ek metabolik izleme veya test için sevk gereklidir. İdrardaki (geçmişte yapılmış) veya serumdaki oligosakkaritler, ilk tarama prosedürü olarak kabul edilirken, bazı merkezlerde enzimatik aktivite de ilk tercih olarak kabul edilebilir. Moleküler testler, son bir doğrulama adımı olarak gerçekleştirilmelidir. Geliştirilen algoritmalar çeşitli ortamlarda kolaylıkla uygulanabilir ve alfa mannosidozun erken teşhisine ve tedavisine yardımcı olabilir.


10 yaş üstü hastalarda algoritma7X

10 yaşından büyük hastalar için, zihinsel gerilik ve motor bozukluğun ilerlemesi ve/veya psikiyatrik belirtilerin (akut psikotik olaylar dahil) varlığı, şekilde listelenen semptomlardan ikisi için klinik öykünün değerlendirilmesini sağlamalıdır. Bu koşullar karşılanmazsa, ek izleme yapılabilir veya hastalar ek testler için bir metabolik merkeze sevk edilebilir.

  1. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  2. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  3. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  4. Malm D &Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21
  5. 5. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.
  6. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.
  7. Guffon N, et al. Mol Gen Metab. 2019;126:470.

Bu web sitesindeki bilgiler sadece alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler, aile doktorunuzun veya diğer sağlık uzmanınızın tavsiyeleri yerine kullanılmamalıdır. Eğer şüpheniz varsa, lütfen tavsiye için doktorunuza başvurunuz. Bu internet sitesi, Chiesi Pharmaceuticals tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesi, sağlık uzmanlarına ve genel halka alfa mannosidoz hastalığı sağlık konuları hakkında bilgi sağlamak için endüstri standartlarına ve yasal standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Chiesi Pharmaceuticals, doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için her makul çabayı göstermektedir. Ancak, bu sitende verilen bilgiler ayrıntılı değildir.