Όροι χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός αν παρέχεται ρητή γραπτή δήλωση από την Chiesi, το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου https://www.alphamannosidosis.com προστατεύεται, όσον αφορά τη χρήση και την πλήρη ή μερική αναπαραγωγή και διάδοση, από αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορική επωνυμία, δικαίωμα δημιουργού και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ίδιας της Chiesi και τρίτων που αναφέρονται στον ιστότοπο. Ο χρήστης του ιστοτόπου δεν έχει δικαίωμα σε οικονομικό όφελος που προκύπτει από περιεχόμενο που ανήκει στον όμιλο Chiesi Group και σε τρίτους που αναφέρονται στον ιστότοπο, ούτε όσον αφορά εμπορικές επωνυμίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και κάθε άλλο δικαίωμα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες δεσμεύονται ότι αποζημιώνουν την Chiesi για οποιεσδήποτε καταγγελίες, βλάβες, απόδοση ευθυνών, νομικές διαδικασίες και κάθε άλλη προδικαστική συνέπεια που είναι απόρροια παραβίασης κανονισμών που αφορούν δικαιώματα τρίτων, όπως (αποκλειστικά και μόνο εν είδει παραδείγματος) δικαιώματα δημιουργού, εμπορικές επωνυμίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αθέμιτος ανταγωνισμός και δυσφήμηση, υπεύθυνοι για τα οποία είναι οι χρήστες στο πλαίσιο της περιήγησης στον ιστότοπο και της χρήσης των περιεχομένων του.

Εγγυήσεις και όρια όσον αφορά την ευθύνη

Η Chiesi συνέταξε τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο https://www.alphamannosidosis.com σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει και με τη μέγιστη επαγγελματική ευσυνειδησία και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, ασυνέπειες, ελλείψεις ή λάθη στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο https://www.alphamannosidosis.com και σε ιστοτόπους που σχετίζονται με αυτόν παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικό σκοπό και με κανένα τρόπο δεν υποκαθιστούν την ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ των ασθενών και των ιατρών τους. Συνεπώς, κάθε πληροφορία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με τον θεράποντα ιατρό. Η Chiesi επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τον παρόντα ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Chiesi και οποιαδήποτε άλλη τρίτη εταιρεία που μπορεί να εμπλέκεται στη δημιουργία, την υλοποίηση και τη δημοσίευση του παρόντος ιστοτόπου και όλων των συνδεόμενων με αυτόν ιστοτόπων, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημιά προκύψει από την πρόσβαση, τη χρήση ή τη μη χρήση του παρόντα ιστοτόπου και άλλων συνδεόμενων με αυτόν ιστοτόπων, ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στα περιεχόμενά του.

Προώθηση και προτροπή για αγορά

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο δεν έχουν σκοπό την προώθηση ούτε αποτελούν προσφορά ή προτροπή για συνταγογράφηση, αγορά ή εφοδιασμό ή εμπορία ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή σε σχέση με προϊόντα που φέρουν τη διακριτή εμπορική επωνυμία Chiesi.

Σύνδεσμος

Οι σύνδεσμοι σε τρίτους ιστοτόπους δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη. Η Chiesi απορρίπτει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που προέρχονται από τρίτες πηγές και τη χρήση αυτών.

Τροποποιήσεις των όρων χρήσης

Η Chiesi επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανεξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο. Οι επισκέπτες δεσμεύονται από τις εν λόγω αναθεωρήσεις και, συνεπώς, υποχρεούνται να διαβάζουν κατά διαστήματα τους «Όρους και προϋποθέσεις», ώστε να ενημερώνονται για τυχόν επικαιροποιήσεις.

NAME  COOKIEID COOKIEPRESET EXPIRATIONDESCRIPTION
GoogleAnalytics_utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz
2 έτη
30 λεπτά
Στο τέλος της περιόδου λειτουργίας
2 έτη
6 μήνες
Σκοπός των cookies είναι να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη εκθέσεων και μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies είναι ανώνυμες και παρέχουν πληροφορίες μόνο σχετικά με τις σελίδες που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, την τοποθεσία του και τον χρόνο αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπό μας.<
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies κάντε κλικ εδώ. 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
wordpress_test_cookieεπιλογή για αποδοχή cookies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies γενικά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, επισκεφτείτε τη σελίδα www.aboutcookies.org .
Επισημαίνεται ότι αν περιορίσετε ή αποκλείσετε τα cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να περιορίσετε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητά του.
Μπορείτε να αποφασίσετε να αποδεχτείτε ή να μην αποδεχτείτε τα cookies τροποποιοώντας τις ρυθμίσες ασφαλείας του browser σας.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για την παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Άλφα-Μαννοσίδωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί των συμβουλών του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Chiesi Farmaceutici. Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα νομικά και βιομηχανικά πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με τα θέματα της Άλφα-Μαννοσίδωσης. Η Chiesi Farmaceutici καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαγάγει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι πλήρεις.